Height Safety

Van alle arbeidsongevallen, vooral die met een dodelijke afloop, bestaat een groot percentage uit ongevallen die verband houden met werken op hoogte. Met persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomt u niet altijd een val, wel kunt u (ernstiger) letsel voorkomen. EURO PES E WE TGE V I NG De Europese wetgeving voor industriële veiligheid verplicht werkgevers om maatregelen te nemen zodat werknemers veilig op hoogte werken. Werkzaamheden dienen, waar mogelijk, uitgevoerd te worden op plaatsen waar het risico op vallen minimaal is. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn veiligheidsmaatregelen noodzakelijk om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Hierbij geldt dat collectieve beschermingsmiddelen (leuningen en veiligheidsnetten) de voorkeur hebben boven persoonlijke beschermingsmiddelen (individuele valbeveiligingssystemen). K EU Z E B ESCH E RM I NGSM I DD E L E N Bij de keuze van beschermingsmiddelen is het belangrijk rekening te houden met de uit te voeren werkzaamheden. Alleen goed geïnstrueerd personeel mag de benodigde beschermingsmiddelen kiezen en gebruiken. De werkgever is verantwoordelijk voor het goed plannen en begeleiden van de werkzaamheden. Hebt u hierbij hulp nodig of heeft u vragen? Wij helpen u graag verder! Een training verzorgen voor uw medewerkers? Informeer bij één van onze medewerkers. CON T RO L E - K EUR I NGE N Persoonlijke beschermingsmiddelen (harnasgordels, vanglijnen, enz.) dienen iedere 12 maanden te worden gecontroleerd. Naast deze jaarlijkse controle, is een visuele controle voor elk gebruik vereist. Gebruik alleen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die voldoen aan de geharmoniseerde Europese normen (EN). Een duidelijke weergave van de CE-markering op de beschermingsmiddelen, inclusief de norm die van toepassing is, is eveneens vereist. Wij hebben gecertificeerde keurmeesters aan wie u een correcte inspectie/keuring kunt overlaten. VA L B E V E I L I G I N G S S E T S 5 H I J S E M M E R S & T A K E L 68 P O R T A A L K R A N E N 74 D R I E P O T E N S E T S 58 D R I E P O T E N P E R S O N E N 60 D R I E P O T E N M A T E R I A A L 62 L I E R E N P E R S O N E N 64 L I E R E N M A T E R I A A L 66 G E R E E D S C H A P S L I J N E N 69 H A K E N 80 L A D D E R S 92 O P B E R G E N & V E R V O E R E N 86 P E R M A N E N T E S Y S T E M E N 89 H A R N A S G O R D E L S 10 H A R N A S G O R D E L S P R O S E R I E 15 V E S T E N & G O R D E L S 16 J A S S E N & O V E R A L L S 18 A C C E S S O I R E S 19 R U G S T E U N E N 23 H O O F D B E S C H E R M I N G 24 H O O F D L A M P E N 25 VA N G L I J N E N 26 P O S I T I O N E R I N G S L I J N E N 30 L I J N K L E M M E N & W E R K L I J N E N 32 T O U W 34 L I J N B E S C H E R M E R S 36 VA L S T O PA P PA R A T E N 37 T O E B E H O R E N VA L S T O PA P PA R A T E N 42 T I J D E L I J K E A N K E R P U N T E N 43 P E R M A N E N T E A N K E R P U N T E N 48 O O G B O U T 51 D E B O O M I N 52 R E D D I N G & E VA C U A T I E 54 PA G I N A / / I N H O U D S O P G AV E 1 Op onze website vindt u ons totale assortiment met de laatste informatie en actuele prijzen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=